Seasonal Bee Inspector Vacancies

The National Bee Unit has a vacancy for a Seasonal Bee Inspector (SBI) in Mid-South Wales: Swansea, Neath Port Talbot, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tydfil, South Pembrokeshire, West Carmarthenshire. If you are interested in applying for the job, please follow this link or go to https://www.civilservicejobs.service.gov.uk/csr/jobs.cgi?jcode=1762392

If you have any questions regarding the position, please contact Frank Gellatly – 01267 202732 / 07775 119480 / Francis.Gellatly@apha.gov.uk or Margaret Gill – 07979119373 / margaret.gill@apha.gov.uk

Mae gan Yr Uned Wenyn Genedlaethol swydd wag ar gyfer Arolygydd Gwenyn Tymhorol (SBI) yng Chanolbarth De Cymru: Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, De Sir Benfro, Gorllewin Sir Gaerfyrddin. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais ar gyfer y swydd, dilynwch y ddolen ganlynol.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ynglyn â’r swydd, cysylltwch â Frank Gellatly – 01267 202732 / 07775 119480 / Francis.Gellatly@apha.gov.uk neu Margaret Gill – 07979119373 / margaret.gill@apha.gov.uk

Advertisement

What's your view?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s