Working Party / Gweithgor

We had another highly successful working party on Sunday, installing the hive stands ready for the bees at our new Woodland Apiary at Scolton Manor.

Many thanks once again to all of you who turned up to help and we also enjoyed our post-installation meeting at the tea shop, with some of Lesley’s delicious flap jacks!

We hope to get the bees installed after the Easter break and we will let you know when the practical training sessions are commencing.

Nearly there!

…………………………..

Cawsom weithgor hynod lwyddiannus arall ddydd Sul, yn gosod y standiau cwch gwenyn yn barod ar gyfer y gwenyn yn ein Gwenynfa Goedwig newydd ym Maenordy Scolton.

Diolch yn fawr unwaith eto i bob un ohonoch a ddaeth i helpu ac fe wnaethom hefyd fwynhau ein cyfarfod yn y siop de, gyda rhai o fflap jacs blasus Lesley!

Rydym yn gobeithio symud y gwenyn i’w lleoliad newydd ar ôl gwyliau’r Pasg a byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fydd y sesiynau hyfforddi ymarferol yn cychwyn.

Bron yno!

Advertisement

What's your view?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s