Apiary Meeting update!

Hi All

Due to the rather dodgy weather, apiary inspections are looking unlikely today. I will be at the training apiary at 2pm however, if you fancy coming along for a question and answer session.

If the weather looks good for next Sunday, we will hold a meeting then instead for hive inspections!

Any queries, please email me at pbkaapiarymanager@live.co.uk

Best regards

Paul

New Training Apiary Completed / Gwenynfa Hyfforddi Newydd wedi’i Chwblhau

We are delighted to report that the new training apiary is ready for use and we hope to start training sessions, (to include both beginners and improvers), on Sunday 8th May,  further details to follow in due course!

Many thanks to PBKA member Anthony Jenner, for his invaluable assistance in moving the hives to their new home and for the use of his trailer, it was very much appreciated.

So pencil in Sunday 8th May into your diary and look out for further updates!

…………………………………………….

Mae’n bleser gennym adrodd bod y wenynfa hyfforddi newydd yn barod i’w ddefnyddio a’n gobaith yw dechrau sesiynau hyfforddi, (i gynnwys dechreuwyr a rhai sy’n gwella), ddydd Sul 8fed Mai, manylion pellach i ddilyn maes o law!

Diolch yn fawr i aelod PBKA, Anthony Jenner, am ei gymorth amhrisiadwy wrth symud y cychod gwenyn i’w cartref newydd ac am ddefnyddio ei drelar, fe’i gwerthfawrogwyd yn fawr! Felly rhowch dydd Sul 8fed Mai i mewn i’ch dyddiadur a chadwch olwg am ddiweddariadau pellach!